Disclaimer

QHHT®, Disclaimer voor regressie in het verleden (lees a.u.b.)
Lilian Huizingh is geen geschoolde psycholoog of arts. De cliënt die om hypnose vraagt ​​en ermee instemt, erkent dat
hypnose een potentieel krachtig mentaal en fysiek regulerend instrument is. De klant begrijpt dat persoonlijke resultaten
kunnen variëren en er zijn geen expliciete of impliciete garanties of garanties voor resultaten.
Het is duidelijk dat QHHT® een zelfgenezende methode is, gefaciliteerd door een getrainde beoefenaar, en vereist dat cliënten
openstaan ​​voor hypnose en dat mensen er af en toe resistent tegen zijn.
De opdrachtgever is volledig op de hoogte van de aard en het nut van QHHT®. Verder is de cliënt zich ervan bewust dat
QHHT® spiritueel van aard is en dat alle informatie die doorkomt uit zijn ziel komt
(ook bekend als "Hoger Zelf", "Onderbewustzijn", "Overziel", "Hoger Bewust", "Christus Bewustzijn", enz.)
Als de cliënt informatie ontvangt van zijn Ziel met betrekking tot veranderingen in levensstijl of veranderingen in zijn gezondheidsprotocollen,
neemt de cliënt de volledige verantwoordelijkheid en neemt hij het op zich om zijn zorgverlener te raadplegen
als de cliënt dit nodig acht na zijn QHHT® sessie.

QHHT® en regressievergoedingen uit het verleden
De cliënt betaalt voor zijn sessies op de dag van de sessie. Client gaat akkoord met het tarief van de sessie op het moment
dat de afspraak wordt geboekt. De tarieven worden in ieder geval niet aangepast en blijven zoals ze zijn.
Aangezien er geen garanties of uitdrukkelijke garanties voor resultaten zijn en dat alle resultaten in grote mate variëren,
zijn de kosten niet onderhevig aan restituties, met uitzondering
van het feit dat een van beide partijen de afspraak tot 48 uur van tevoren annuleert.
Sessies worden opgenomen
kan niet garanderen dat de opname 100% hoorbaar, volledig intact of bruikbaar is. Lilian Huizingh is niet verantwoordelijk en geeft 
geen restitutie voor niet-opnames, defecte of beschadigde opnames. Verder geeft de cliënt toestemming om een ​​deel van het
sessiemateriaal in print of discussie te gebruiken. Lilian Huizingh garandeert dat als ze de informatie in gedrukte of bespreking gebruikt,
deze niet zal worden gebruikt in combinatie met de naam van de klant of persoonlijke informatie zonder verdere
schriftelijke toestemming van de klant.
Afstand van aansprakelijkheid
De cliënt stemt er vrijwillig mee in om deel te nemen aan een Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®)-sessie,
die hypnose, spirituele coaching en counseling en regressie uit vorige levens omvat. Behalve in het geval van grove nalatigheid
of wanpraktijken, stem ik en/of mijn vertegenwoordiger(s) ermee in om Lilian Huizingh volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen
van en tegen alle claims of aansprakelijkheid van welke aard of aard dan ook die voortvloeien uit of in verband staan ​​met met mijn sessie
VRIJWARING
Lilian Huizingh is een gecertificeerde hypnotiseur, geen psychiater, psycholoog, therapeut of counselor. Hypnose is geen vervanging voor
medische behandeling, psychologische of psychiatrische diensten of counseling. Lilian Huizingh schrijft, behandelt of diagnosticeert
geen enkele aandoening. Als je hulp wilt bij een medisch probleem, vraag dan je huisarts om een ​​verwijzing voor hypnose.
Als u psychotherapie of counseling ondergaat, raadpleeg dan uw therapeut of counselor voordat u hypnotische diensten inschakelt.
Als je verslaafd bent aan alcohol of drugs, zoek dan alsjeblieft hulp bij verslavingszorg voor herstel en/of revalidatie voordat je
hypnose in je herstelplan opneemt. Hypnose is een aanvulling en ondersteuning, maar vervangt geen andere geneeswijzen. "De diensten die ik verleen worden aan het publiek aangeboden als niet-therapeutisch hypnose, gedefinieerd als het gebruik van
hypnose om positief denken en het vermogen tot zelfhypnose in te prenten. Ik representeer mijn diensten niet als enige vorm van gezondheidszorg of psychotherapie, en ondanks onderzoek van het tegendeel, mag ik volgens de wet geen gezondheidsclaims maken voor mijn diensten." -
Lilian Huizingh